Boer en maatschappij

Boeren en tuinders ondersteunen ecosysteem

Landbouw heeft invloed op ons ecosysteem. Die invloed kan leiden tot negatieve gevolgen, maar de landbouw kan ook bijdragen aan verbetering van het ecosysteem. De bijdrage die de landbouw kan leveren aan het verbeteren en herstellen van ons ecosysteem, noemen we ecosysteemdiensten; denk aan maatregelen die boeren kunnen nemen die een positieve invloed hebben op klimaat, biodiversiteit en water.

Deze ecosysteemdiensten zijn heel belangrijk, maar worden vaak niet financieel gewaardeerd, terwijl boeren hier wel kosten voor moeten maken. Dat is een belangrijke reden waarom ons ecosysteem onder druk staat. ZLTO wil ecosysteemdiensten van boeren zichtbaar maken en daar eenbeloning voor organiseren, zodat meer boeren maatregelen kunnen nemen die een positief effect hebben op ons ecosysteem.  

Zichtbare biodiversiteit met bloemenstroken

Uit een marktverkenning naar interesse onder bedrijven voor het ondersteunen van ecosysteemdiensten door boeren als onderdeel van hun duurzaamheidsbeleid, kwam naar voren dat veel partijen aan bloemenstroken denken wanneer ze denken aan (zichtbare) biodiversiteit. Uit de marktverkenning bleek echter ook dat bedrijven nog geen businesscase zien voor zichzelf om biodiversiteit bij boeren te ondersteunen als onderdeel van hun duurzaamheidsbeleid. 

Sponsoring bloemenstroken

Eén van de partijen waarmee gesproken is, is Marian Wagemakers, destijds CEO van Dalco Food. Marian was heel enthousiast over bloemenstroken op boerengrond ter bevordering van de biodiversiteit en zag mogelijkheden om dat te ondersteunen via haar Stichting Swerte. Marian is vooral gemotiveerd over een mooi landschap, waar het goed recreëren is en waar iedereen, maar vooral kinderen kunnen leren over biodiversiteit en kunnen genieten van de pracht van bloemen. 

Samenwerking Rotary Oss-Midden Maasland

Marian heeft ZLTO in contact gebracht met de duurzaamheidscommissie Rotary Oss-Midden Maasland omdat Marian ook Rotary-lid is en ondersteuning van bloemenstroken voor meer biodiversiteit op boerenland ook goed bij Rotary vond passen. Rotary Oss-Midden Maasland wil met de ondersteuning van dit project werken aan het verbeteren van de boer – burger verbinding om zo gezamenlijk de biodiversiteit te versterken. 2022 is het jaar van de Duurzaamheid voor de Rotary organisatie. Het ondersteunen van bloemenstroken voor meer biodiversiteit op boerenland past daar goed bij. Stichting Swerte en Rotary Oss-Midden Maasland gaan ieder 1 ha bloemenstrook in Oss ondersteunen gedurende 5 jaar tijd (2022 – 2027). Met tussenevaluatie aan eind 2023.

Samenstelling akkerrand

Tot slot hebben boeren en tuinders van ZLTO samen met  Rotary Oss-Midden Maasland op diverse locaties rondom Oss een meerjarige kruidenrijke akkerrand ingezaaid, die samengesteld is uit de volgende soorten: 

10 % Boekweit 3 % Gele kamille
5 % Zomerhaver 5,5 % Rode klaver
5 % Zomertarwe 5,5 % Witte weideklaver
5 % Gewoon Struisgras 3 % Incarnaatklaver
3 % Timothee 2 % Perzische klaver
1 % Duizendblad 2 % Alexandrijnse klaver
2 % Glad walstro 3 % Wikke
3 % Knoopkruid 3 % Teunisbloem
5 % Gewone margriet 4 % Phacelia
2 % Groot kaasjeskruid 3,5 % Echte kamille
4 % Wilde peen 3 % Gele ganzebloem
4 % Pastinaak 5 % Goudsbloem
3 % Grote kaardebol 2,5 % Vlas
3 % Cichorei wildtype

 

Verras me met nog meer

inspiratie!

Voor op tafel
venkel seizoensgroente groente vers

Top 5 seizoensgroenten van juni

Lees verder
Voor de familie

Boeren en tuinders pakken uit in de zomer 2024

Lees verder
Voor de familie
Zorgboeren Open Dag 1 juni 2024

Kom langs op de Open Dag van Zorgboerderijen!

Lees verder