Ontmoet de boer(in)

Nederland kampt met extreme droogte: wat doet de boer op zijn erf?

De zomer van 2018 was extreem droog en ook de zomer van 2019 was droger dan gemiddeld. In heel Nederland kampte men met droogte: tuinen werden minder vaak gesproeid, zwembadjes werden uitgebreid met een filter om het water langer te bewaren en we staan korter onder de douche. Maar ook de boer draagt zijn steentje bij! In gesprek met Pieter Delisse, eigenaar Melkveehouderij Delisse VOF. Hij heeft een drainagesysteem aangelegd om zijn perceel van water te voorzien. 

Een jaar geleden heeft Pieter Delisse het melkveebedrijf van zijn ouders overgenomen. Samen met zijn vrouw runt hij het bedrijf met 340 melkkoeien. Pieter: “We hebben een intensief bedrijf waarbij we volop gebruik maken van onze eigen grond. Daarom kunnen we ook ruim voorzien in het voer voor onze koeien, maar we nemen ook voer af bij de ondernemers in de omgeving. De koeien krijgen voornamelijk gras en maïs, dit groeit allemaal in een straal van vijf kilometer rondom het bedrijf. Zo kunnen we op dit gebied lokaal ondernemen”.

Een samenwerking tussen waterschap, Brabant Water en ZLTO
De droogte van 2018 heeft veel agrarische ondernemers aan het denken gezet. Er zijn veel boeren die naar oplossingen hebben gezocht om op innovatieve wijze de gewassen en percelen te bewateren. Pieter heeft twee jaar terug een drainagesysteem aangelegd. Pieter: “Het drinkwaterbedrijf Brabant Water huisvest hier in Veghel: we zijn praktisch overburen. Met ZLTO, Brabant Water en lokale boeren zijn we een samenwerking aangegaan. De droogte en de hevige stortbuien zijn uitdagingen waar we oplossingen voor zoeken. Na een hevige bui wil je in tijden van droogte niet dat het water de dag erna in Den Bosch ligt, er moet een manier gevonden worden om het water langer vast te houden.”

Met het drainagesysteem, dat onder het maisveld en grasveld van Melkveehouderij Delisse is aangelegd, kan er op een efficiënte manier met het water worden omgegaan. De drainagebuizen zijn aangesloten op de naastliggende sloot. Met een hoosbui kan het water erin worden opgeslagen of kan het grondwater zelfs verlaagd worden op het perceel. Pieter: “Economisch heeft het drainagesysteem een voordeel: de akkers beregenen in droge tijden zorgt namelijk voor extra kosten. In 2018 hebben we het systeem aan kunnen leggen. Dit was direct een ontzettend droog jaar. We hebben een goede maïsopbrengst gehad, zonder extra te beregenen. Op de omliggende akkers, zonder drainagesysteem, was het essentieel om extra te besproeien. Daarmee zie je direct dat het systeem heel efficiënt is”.

Droogte & grondwaterpeil: hoe zit dat eigenlijk?
Vanaf april stijgt de temperatuur van het water en groeien bomen en planten sneller. Daarmee neemt de vraag naar water toe. Door lang aanhoudende droogte ontstaat er een watertekort en daalt het grondwaterpeil: dit brengt schade aan in de landbouw en in de natuur. Voor de watervoorzieningen zijn we afhankelijk van het regenwater en de wateraanvoer vanuit de rivieren. Met het laagstaande water kunnen veendijken uitdrogen, waardoor de kans groter is op een dijkdoorbraak. De droogte zorgt ook voor meer risico op natuurbranden.

Het is aannemelijk dat er de komende jaren nog meer droge periodes aanbreken. Het is belangrijk om daarom slim met water om te gaan. Alle beetjes helpen om samen goed voor onze omgeving te zorgen. Wat doe jij tegen droogte?

Verras me met nog meer

inspiratie!

Voor op tafel
venkel seizoensgroente groente vers

Top 5 seizoensgroenten van juni

Lees verder
Voor de familie

Boeren en tuinders pakken uit in de zomer 2024

Lees verder
Voor de familie
Zorgboeren Open Dag 1 juni 2024

Kom langs op de Open Dag van Zorgboerderijen!

Lees verder