Afrikaantjes als groenbemester

Het afrikaantje is een mooie en gemakkelijk te kweken plant die in veel kleuren voorkomt. Hoewel de naam anders doet vermoeden, komen afrikaantjes oorspronkelijk uit Zuid-Amerika en Mexico, niet uit Afrika.

Tegen insecten
De geur ervan schrikt schadelijke insecten en aaltjes (miniwormpjes) af en helpt bij de bestrijding ervan. Daarom worden afrikaantjes vaak langs de akkerranden of randen van moestuinen gezaaid. Of op hele akkers om het aantal aaltjes fors te verminderen zodat een volgende teelt er geen last van heeft.

Als groenbemester
Het is belangrijk om te weten dat afrikaantjes gevoelig zijn voor vorst.
Ze gaan dood bij lage temperaturen, inclusief hun zaden. In de herfst,
wanneer de planten worden omgespit, dragen ze bij aan het
verbeteren van de bodemkwaliteit en verhogen ze het organische
stofgehalte. Hoewel afrikaantjes zelf geen stikstof uit de lucht halen, komt deze wel vrij uit het dode plantmateriaal dat onder de grond wordt gemengd. In Nederland worden afrikaantjes vaak gezaaid na de oogst als groenbemester, wat resulteert in prachtige velden vol bloemen.