Ronny en Astrid Rademakers: Melkveebedrijf met jongvee

Met het huidige melk- en jongveebedrijf willen Ronny en Astrid de natuur steeds meer betrekken in hun bedrijfsvoering. Daarnaast hopen ze hier in 2022 een bed & breakfast te openen.

Korte geschiedenis

De originele boerderij is gebouwd in 1829 door de dames Coppens getuige de oorspronkelijke gevelsteen in de voorgevel. Hiernaar is de “Coppensdijk” vernoemd. De overgrootvader van Astrid kocht het bedrijf in 1914.

Toen zijn kleinzoon het overnam in 1965 werd de boerderij grondig verbouwd.  In de loop van de jaren kwamen er stallen bij voor vleesvarkens en stieren.

De volgende generatie, die nu dus nog steeds op het bedrijf is, kwam er in 2000 en weer werden de bakens verzet: een koeienstal verrees, die in 2004 nog eens uitgebreid werd. In 2008 verdwenen de stieren en in 2010 werd gestopt met de varkens.

De boerderij  is onlangs weer grondig verbouwd maar de oude stijl is behouden.