Henk van Loon: Melkgeitenhouderij

Rond 1900 is opa Van der Doelen hier begonnen met een gemengd bedrijfje met wat kippen, koeien en varkens.

Korte geschiedenis

In 1995 kwamen we hier in Vinkel terecht om in een, toen nog nieuwe en vrij onbekende sector, ons geluk te vinden: melkgeiten.

We konden aan de gang met 250 geiten, wat voor toen een respectabel aantal was. Lammeren werden gekocht bij een collega-melkgeitenhouder in de buurt en we werden lid van Amalthea, de coöperatieve geitenmelkfabriek. Die verwerkt de melk tot diverse producten, nu voornamelijk kaas waarvan een klein gedeelte kosjer geproduceerd wordt voor export naar Israël.

In de loop van de jaren zijn we gegroeid naar 700 melkgeiten met bijbehorende opfok. Alle lammeren die hier geboren worden hier ook opgefokt.

Zo’n 20 jaar geleden is de sector sterk gaan groeien omdat de consument de producten steeds meer ging waarderen en dus de afzetmogelijkheden toenamen. Het gevolg was dat we tegen onze grenzen aanliepen op verschillende gebieden en er nu al enkele jaren een verbod op uitbreiding geldt.