Graszaad wordt in de akkerbouw geteeld voor het zaad.

Teeltproces

In de nazomer wordt het graszaad ingezaaid op de akkers. Het zaad ontkiemt zich dan snel, tijdens de herfst en winter kan het gras zich ontwikkelen. Zodra de zaden zich hebben gevormd, wordt het zaad rond juli geoogst. Dit wordt gedaan met dezelfde machine als het oogsten van tarwe, de combine. Deze machine scheidt de zaden direct van de plant en vangt ze op.  De zaden worden daarna gedroogd.

Naar je bord

Het graszaad wordt na de oogst gedroogd en kan daarna ingezaaid worden voor de aanleg van weilanden en gazons. 80% van het geteelde graszaad wordt naar het buitenland geëxporteerd. Een mens kan gras niet omzetten in voedingsstoffen, herkauwers wel. Via dierlijke producten komt het gras indirect op je bord terecht.

Doe de quiz!

1
Aangemaakt op Door Lotte Jacobs

Graszaad

1 / 3

Waarvoor wordt graszaad vooral gebruikt?

2 / 3

Hoeveel graszaad wordt naar het buitenland geëxporteerd?

3 / 3

Wanneer wordt graszaad geoogst?

Je score is

De gemiddelde score is 100%

0%