Groenbemesters

Groenbemesters spelen een belangrijke rol bij het behouden en verbeteren van jouw bodemgezondheid. Ze kunnen aaltjes beheersen, helpen bij het voorkomen van erosie, verbeteren de bodemstructuur en bevorderen de biologische activiteit. Door voedingsstoffen uit de bodem vast te leggen, voorkomen groenbemesters dat voedingsstoffen uitspoelen en verloren gaan.

Varianten groenbemesters

We kennen verschillende gewassen die geschikt zijn om als groenbemesters te worden ingezet, denk hierbij aan:

 • Lupine (is een vlinderbloemige en behoort tot dezelfde plantenfamilie als bonen, erwten, veldbonen en pinda’s);
 • Klaversoorten (zoals witte klaver, rode klaver en bijvoorbeeld
  Perzische klaver)
 • Voederwikke (is een stikstofrijke groenbemester die vaak
  wordt geteeld na een vroeg geoogst gewas)
 • Gele mosterd (groeit in gunstige omstandigheden erg snel en produceert veel organische stof)
 • Phacelia (zorgt voor een goede bodembedekking en trekt veel insecten aan)
 • Rogge (winterrogge kan laat worden gezaaid en wordt veelal na de winter gemaaid)
 • Bladrammenas (trekt veel insecten aan en groeit tot wel een meter hoog)
 • Grassen (zoals Engels en Italiaans raaigras en rietzwenkgras).