Koolstofboer Arjan Schrauwen 1

Welkom op het akkerbouwbedrijf van Arjan, Jan en Caroline Schrauwen Deijkers

 

Een familiebedrijf dat al generaties lang actief is in de akkerbouw in Zevenbergschen Hoek. Arjans vader heeft het bedrijf van zijn opa overgenomen, en Arjan en Caroline hebben het sinds 2004 weer overgenomen van zijn ouders. Tegenwoordig zijn ze overgestapt op regeneratieve landbouw met NKG (Natuurlijke Kringlooplandbouw) en zijn ze in 2022 begonnen met carbon farming in samenwerking met Sivomatic.  

Hun huidige teeltplan voor 2024 omvat wintertarwe, zomertarwe, vezelvlas, cichorei, suikerbieten, stamslabonen, tafelaardappelen en pootgoed. Ze hebben gekozen voor carbon farming vanwege hun duurzaamheidsvisie, waarbij ze zien dat er een verdienmodel moet zijn om de vastgelegde CO2 in hun bodem te vermarkten. Dit bewustzijn heeft hen ook gestimuleerd om meer aandacht te besteden
aan het ontzien van de bodem en het telen van rustgewassen.
 

In hun teeltplan hebben ze aanpassingen doorgevoerd om carbon farming toe te passen. Ze
wisselen bijvoorbeeld altijd rooigewassen af met rustgewassen. Na het rustgewas brengen
ze strorijke geitenstalmest en groencompost aan op de bodem en zaaien ze een groen-
bemestermengsel in, dat de vrijkomende voedingsstoffen uit de bodem opneemt en opslaat
voor het volgende groeiseizoen. Ook zijn ze vroeger gaan oogsten om bodemschade zoveel mogelijk te voorkomen.
 

Voor de toekomst overwegen ze alle percelen in de winter begroeid te houden met groenbemesters en granen, wat een weerbaardere bodem oplevert met voldoende voedsel en beschutting voor het bodemleven. 

Voor de volgende generatie, welke al actief is binnen het bedrijf zie ik een ondernemer die voortdurend vooruit denkt en kansen blijft zien. Door deze proactieve houding blijf je altijd een stapje voor op je collega’s, waardoor aanpassingen binnen je bedrijf minder ingrijpend zijn.  

Wij geloven dat de agrarische sector het mooiste beroep ter wereld is. We leveren gezonde, voedzame gewassen en producten aan de consument, en daarbij mogen we gebruik maken van wat de natuur ons biedt. Het is een voorrecht om te kunnen werken met en in harmonie te zijn met de natuur.

Koolstofboer Arjan Schrauwen 2
Koolstofboer Arjan Schrauwen 3