Koolstofboer Dingeman Burger 3

Welkom op het akkerbouwbedrijf van Dingeman en Margreet Burgers-Plaisier

 

Dit familiebedrijf is al sinds 1930 gevestigd, opgericht door de opa van Dingeman. In 2000-2002 hebben ze gezamenlijk het bedrijf overgenomen van zijn ouders en oom. 

In hun huidige teeltplan verbouwen ze aardappelen, zowel voor vroege oogst als voor bewaring in de koelcel, suikerbieten, tarwe (granen) , plantuien, spinaziezaad en snijmaïs. Bijna alle akkers zijn voorzien van een akkerrand met een mengsel van bloemen en gras, wat bijdraagt aan de biodiversiteit en het ecosysteem op het landbouwbedrijf. 

In 2024 hebben ze 9 hectare ingezaaid met grasklaver voor de toekomstige teelt van biologische landbouw. Dit is een proces dat nog in ontwikkeling is en waar ze de komende jaren deels mee aan
de slag gaan.
  

Men heeft om diverse redenen gekozen voor carbon farming. Hoewel de teeltwijze in de
afgelopen jaren al is veranderd, is de belangrijkste reden om meer klimaatbestendig te
worden. Carbon farming speelt hierbij een cruciale rol, omdat het op twee manieren bijdraagt:
de oorzaak van klimaatverandering en tegelijkertijd voor aanpassing aan veranderende weersomstandigheden.
 

Dit jaar hebben ze gekozen voor een uitgebreider teeltplan met meer granen en een vroegere oogst. Door het gebruik van groen bedekkers en aangepaste grondbewerking blijft de bodem zoveel mogelijk bedekt, wat bijdraagt aan de gezondheid van de bodem en het vastleggen van koolstof. 

Voor de toekomst overwegen ze andere groen bedekkers, verschillende gewassen en vooral het opdoen van ervaringen en lessen uit de toekomst. Akkerbouw heeft volgens hen de toekomst, omdat zij voedselproducenten zijn die op deze manier actief bijdragen aan het vastleggen van koolstof in de bodem. 

Koolstofboer Dingeman Burger 1