Koolstofboer Eric Neelen 3

Welkom bij het akkerbouwbedrijf van Eric Neelen

 

Het akkerbouwbedrijf is gevestigd onder de naam MTS De Merode. Eric heeft op latere leeftijd de kans gekregen om te starten met zijn teeltbedrijf. In de loop der jaren heeft het zich ontwikkeld tot een klein maar intensief regulier akkerbouwbedrijf. In zijn huidige teeltplan produceert hij wintertarwe, uien, knolselderij en cichorei. 

Eric heeft gekozen voor carbon farming omdat hij erkent dat hij een weerbare bodem nodig heeft voor zijn gewassen. Hij gelooft dat de aanpak van carbon farming hem kan helpen dit doel te bereiken, evenals het realiseren van een intensief bouwplan.  

Hij streeft naar lokaal geproduceerd duurzaam voedsel met oog voor rentmeesterschap ten behoeve van de volgende generaties. In zijn huidige teeltplan zal hij de omschakeling naar Natuurlijke Kringlooplandbouw (NKG) maken en maximaliseren van het gebruik van groenbemesting en organische meststromen. 

Eric heeft bewust voor carbon farming gekozen omdat hij wil profiteren van de natuurlijke
processen in de bodem die (extra) ten goede komen aan de planten . Hij overweegt
investeringen in mechanisatie, maar wil ook de timing optimaliseren om beter aan te sluiten
op de behoeften van de bodem en zijn gewassen.

Koolstofboer Eric Neelen 2
Koolstofboer Eric Neelen 1