Koolstofboer Pals 3

Welkom op het akkerbouwbedrijf van de familie Pals

De broers Kees en Hubert zijn beiden actief op de boerderij, waar inmiddels ook de vierde generatie zich aandient. Oorspronkelijk was het een gemengd bedrijf, maar sinds 1980 hebben ze besloten zich te richten op reguliere akkerbouw. 

Het huidige teeltplan biedt veel variatie, met gewassen als aardappelen, uien, tarwe, suikerbieten, chicorei, vlas, erwten, bonen, spinazie en mais.  

Samen hebben ze bewust gekozen voor carbon farming vanwege de bijdrage die het levert aan het vastleggen van CO2 in de grond. Dit verbetert het organisme- en stikstofgehalte op de percelen.  

Ze richten zich niet specifiek op het teeltplan, maar op de grondbewerking voor carbon farming. Zo ploegen ze niet meer in het najaar, maar kiezen ze voor niet-kerende grondbewerking in het voorjaar. Dit is een grote verandering in hun werkwijze ten opzichte van voorgaande jaren. 

Ze zien dat de maatschappij verandert en dat mensen graag een mooi en groen landschap
willen zien. Als bewoners en werkers in het buitengebied delen ze deze visie. Hoewel de
agrarische sector zeer innovatief is, stellen ze dat het financiële draagvlak altijd voorop
moet blijven staan, zowel voor het heden als voor de toekomstige generaties.
 

Koolstofboer Pals 1
Koolstofboer Pals 2