Koolstofboer van der Made 1

Welkom op het bedrijf van Tom en Monique van der Made Nijsten, VOF van der Made

 

Dit bedrijf onderscheidt zich als het enige gemengde bedrijf onder de carbon farmers, met zowel een melkveetak als een akkerbouwtak. 

Het landbouwbedrijf is in Langeweg gevestigd in 2001. Tom en Monique hebben het bedrijf in 2018 overgenomen van Tom’s ouders en hebben toen het bedrijf verder geoptimaliseerd door verschillende automatiseringen zoal in de melkvee stal als in de mechanisatie.    

In het huidige teeltplan verbouwen ze producten zowel voor hun dieren als voor de consument. Voor het melkvee telen ze verschillende voedergewassen, terwijl ze voor de consument aardappelen, suikerbieten en tarwe verbouwen. Rondom de akkers, met name langs de sloten, hebben ze akkerranden met diverse mengsels van bloemen en gras, wat bijdraagt aan ecologische
biodiversiteit en het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
 

Ze hebben bewust gekozen voor carbon farming vanwege duurzaamheidsredenen en streven
naar een verdienmodel voor het vastleggen van CO2 in de bodem. Ze merken de impact van klimaatverandering, met name door de toenemende regenval en extreme droogte, en willen
de bodem duurzaam benutten door rustgewassen en meer groenbemesting toe te passen. Ze
zijn net begonnen met het telen van zgn. Vlinderbloemige gewassen voor veevoer zoals Veldbonen en Luzerne. Deze planten binden Stikstof (N) uit de lucht, waardoor deze een minimale bemesting nodig hebben. Alsnog willen ze leren van andere ondernemers om gezamenlijk stappen te zetten richting een duurzame wereld.
 

Als kringloopbedrijf verspreiden ze mest van hun koeien over hun akkers en laten ze het stro van de tarwe op het land voor extra organische stof in de grond. Ze zien dit als een uitdaging om met het huidige systeem en minimale aanpassingen toch carbon farming toe te passen. 

In de toekomst overwegen ze kruidenrijk grasland te gaan telen wat zowel goed is voor de bodem, vochtbehoefte als voor hun koeien.  

Ze geloven dat de agrarische sector de toekomst heeft, zowel voor hun gezin als voor de consument, en streven naar het produceren van duurzaam en gezond voedsel. Ze willen dit uitdragen naar de maatschappij en de consument laten genieten van de natuur en het prachtige landschap. 

Koolstofboer van der Made 2
Koolstofboer van der Made 3