Koolstofboeren of Carbon Farming: hoe werkt het?

Ons klimaat verandert snel. Door industrie, transport en landbouw komt er steeds meer koolstofdioxide (CO2) in de atmosfeer. De negatieve gevolgen? Opwarming van de aarde, een stijgende zeespiegel én milieuvervuiling. Lokale boeren en het bedrijfsleven slaan de handen ineen om CO2 te verminderen: ontdek meer over Carbon Farming ofwel Koolstofboeren!

Het CO2-probleem & Carbon Farming

Hoe meer CO2 in onze atmosfeer aanwezig is, hoe warmer onze planeet wordt. Wereldwijd staat de vermindering van CO2-uitstoot hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Om het CO2-probleem op te lossen moet de uitstoot verminderd worden en tegelijk ook CO2 uit de lucht verwijderd worden. Wat dat laatste betreft heeft de land- en tuinbouwsector een unieke oplossing:  namelijk CO2 uit de lucht vastleggen in de bodem of bomen. Door andere en dus duurzamere bodemmaatregelen te nemen, kunnen ze CO2 langdurig vastleggen in de bodem waarmee  zij een bijdrage leveren aan CO2 vermindering en dus het tegengaan  van opwarming van de aarde. Dit heet Carbon Farming ofwel Koolstofboeren!

Hoe werkt Carbon Farming?

Koolstofboeren werkt volgens een volledig natuurlijk principe: planten hebben CO2, water en zon nodig om te groeien en zetten dit om in zuurstof en biomassa (bladeren, stengels, wortels, vruchten etc). Een deel van deze biomassa dient na het oogsten als voedsel voor de mens of als voer voor dieren. Maar niet alle biomassa wordt geoogst. Een deel blijft achter op het land en komt als organische stof in de bodem terecht en voedt hiermee het bodemleven. Om nog meer CO2 vast te leggen, voegen boeren bijvoorbeeld gecomposteerd huishoudelijke GFT-afval aan de akkers toe. Hiermee sluiten we gezamenlijk de kringloop. Via Carbon Farming leggen boeren dus zoveel mogelijk biomassa vast in de bodem, waar het langjarig gebonden blijft: Deze CO2 bevindt zich dus niet meer in de lucht maar in de bodem.

Technieken voor duurzaam bodembeheer

Wereldwijd zijn verschillende Carbon Farming technieken ontwikkeld die één ding met elkaar gemeen hebben: duurzaam bodembeheer. Een akker heeft jaarlijks één hoofdteelt, zoals bijvoorbeeld de teelt van tarwe, aardappelen of suikerbieten. Door de akkers daarna het jaar rond begroeid te houden, wordt meer CO2 gebonden. Dat doen boeren bijvoorbeeld door het inzaaien van gewassen die extra CO2 vastleggen. In akkerbouwgebieden zie je dit steeds vaker.

We zijn gewend om in de winter de akkers mooi geploegd en zonder begroeiing te zien liggen. Echter gaan steeds meer boeren over tot het inzaaien van een zogenaamde groenbemester. Deze wordt niet geoogst maar in het voorjaar in de bodem verwerkt, net zoals de COdie in dit gewas is vastgelegd. Op deze manier wordt de CO2 opgeslagen in de bodem. Daarnaast zorgt deze manier van werken voor meer organische stof in de bodem. Dit is voeding voor het bodemleven en zorgt dus voor een gezondere bodem.

Het mooie is dus dat deze technieken niet alleen goed zijn voor het klimaat, maar ook voor de bodemkwaliteit, het bodemleven en de biodiversiteit. Dat verbetert op zijn beurt de weerbaarheid van de bodem tegen extreme weersomstandigheden. Dus een win – win voor de boer, voor het klimaat en voor ons als samenleving.

Aanpassingen in bedrijfsvoering gevraagd

Maar omschakelen naar Carbon Farming vráágt ook veel van de boer. Sommige technieken zijn gemakkelijk in te voeren in het bestaande bedrijf, anderen minder. Het toepassen van een of meerdere maatregelen betekent namelijk een complete verandering van de bedrijfsvoering. Dit brengt extra investeringen en risico’s met zich mee, dus is het waardevol dat daar een beloning tegenoverstaat.

Carbon Farming: een oplossing voor iedereen!

Carbon Farming is niet alléén waardevol voor de boer, maar zeker ook voor bedrijven die willen helpen om het CO2-probleem aan te pakken via lokale samenwerkingen.

Zo bieden de investeringen van de boer ook nieuwe kansen voor lokale bedrijven in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ze pakken het CO2-probleem dus letterlijk in hun achtertuin aan. Hoe mooi is het als jouw organisatie kan claimen dat de CO2 verminderd wordt door de boer uit de buurt! En geniet je niet wanneer de akkers in jouw buitengebied weelderig tieren door de bijdragen van jouw organisatie? Niet alleen bedrijven kunnen straks deelnemen, ook voor jou als particulier is er gelegenheid om lokaal mee te werken aan een betere wereld.

Carbon Farming is niet alléén waardevol voor de boer, maar zeker ook voor bedrijven die willen helpen om het CO2-probleem aan te pakken via lokale samenwerkingen.

ZLTO en Carbon Farming

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) verbindt bedrijven en boeren om lokaal koolstof vast te leggen.

ZLTO wil hiermee boeren ondersteunen die willen omschakelen naar Carbon Farming. Dat doet zij door het organiseren van een verdienmodel zodat deze omschakeling financieel mogelijk wordt, in samenwerking met bedrijven/organisaties. ZLTO begeleidt lokale koolstofboeren bij het nemen van bodem- en ecologieversterkende maatregelen en waarborgt hiermee de Carbon Credits die jouw bedrijf afneemt.

Meer weten over Carbon Farming?

Wil je meer weten over Carbon Farming? Klik hier voor meer informatie of mail de redactie van Dichterbij de Boerderij.