Teeltproces van tarwe

Er zijn verschillende tarwesoorten: zomer- en wintertarwe.

Wintertarwe, de naam zegt het al, wordt in de herfst ingezaaid en ‘overwintert’. In het voorjaar groeit tarwe uit tot een volledige plant. Als de omstandigheden het toelaten, kan er tot half januari ingezaaid worden. Wintertarwe volgt vaak na een intensief gewas, zoals suikerbieten of aardappelen, zodat het land tot rust kan komen. In het voorjaar schieten de planten de hoogte in.

Vanaf mei/juni begint de aarvorming en de bloei van tarwe. Hieraan is niet veel te zien. Na de bloei worden de korrels in de aar gevuld, in juni/juli. De bladeren verouderen en sterven af en het graan verkleurt van groen naar geel.

Vanaf eind juli tot augustus is het tijd om de tarwe te oogsten. Het
oogsten van tarwe wordt  dorsen genoemd. Hierbij worden de
graankorrels verwijderd uit de aren. Dit doen ze met een maai-
dorser of wel combine. Dat zijn grote machines. Het gewas wordt in
één werkgang gemaaid, gedorst en geschoond. Dat wil zeggen dat
de planten in de machine worden afgesneden, de korrels gescheiden worden van de rest van de plant en het stro, de plantenresten, komt er aan de achterkant van de machine uit. De opbrengst is zo’n 11 ton tarwe per hectare. Stro is een bijproduct voor akkerbouwers.

Naar je bord

Nadat de tarwe is geoogst, wordt het in Nederland voornamelijk gebruikt als veevoer maar ook om te verwerken in koekjes. Voor brood wordt voornamelijk tarwe uit landen als Frankrijk en Oekraïne geïmporteerd, de Nederlandse tarwe bevat door minder zon ook minder eiwit. De Nederlandse tarwe wordt wel bijgemengd voor het bakken brood. Enkele rassen van tarwe zijn ook geschikt voor het brouwen van bier.

Doe de quiz!

12
Aangemaakt op Door Lotte Jacobs

Tarwe

1 / 3

Waarom heet wintertarwe wintertarwe?

2 / 3

Wanneer wordt tarwe geoost?

3 / 3

Hoe wordt het oogsten van tarwe ook wel genoemd?

Je score is

De gemiddelde score is 97%

0%