Disclaimer

De door Dichterbij de boerderij (ZLTO) verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dichterbij de boerderij kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Dichterbij de boerderij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Dichterbij de boerderij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Dichterbij de boerderij worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Dichterbij de boerderij.