Teeltproces van mais

Er wordt in Nederland meer dan 200.000 hectare snijmais geteeld. Dit is vooral bestemd als veevoer. Vanaf half april tot half mei is het moment om de mais te zaaien, dit is overigens wel afhankelijk van de bodemtemperatuur die moet tussen 8 en 10 graden Celsius zijn. Bij de oogst van snijmais wordt de hele plant versnipperd en op een hoop gedaan. Deze wordt afgedekt met plastic zodat de mais niet bederft.

Naast snijmais is er ook korrelmais. Hiervan wordt alleen de korrel geoogst als die droog is voor gebruik als veevoer. Daarom staan deze planten langer op het land. Een klein areaal is zoete mais. Die kolven worden geoogst en verkocht als verse maiskolf voor menselijke consumptie.

Naar je bord

Vanaf half september tot half oktober wordt de mais geoogst. De mais wordt vermengd met het ruwvoer voor de koeien wat zij iedere dag te eten krijgen en wordt bij de boer op het erf opgeslagen. Via zuivelproducten of vlees belandt mais indirect op jouw bord.

De mais voor menselijke consumptie, maiskorrels en -kolven voor menselijke consumptie zijn afkomstig van speciale maïsrassen. Dit soort wordt ook wel suikermaïs genoemd, omdat de korrels veel zoeter zijn dan die van andere soorten maïs.

Doe de quiz!

15
Aangemaakt op Door Lotte Jacobs

Mais

1 / 3

Waarvoor wordt de meeste mais gebruikt?

2 / 3

Hoe heet het als maiskolven rijp zijn voor de pluk?

3 / 3

Wanneer wordt mais gezaaid?

Je score is

De gemiddelde score is 62%

0%