Boer en maatschappij

Stikstof en boeren: hoe zit het nu in elkaar?

De stikstofaanpak zorgt voor veel onrust onder boeren. Ze voelen zich weggezet als milieuvervuilers en dat is onterecht. Hoe zit het dan echt en wat zijn de oplossingen? Boeren pleiten voor een eerlijk meetsysteem, ruimte en financiering voor duurzame innovaties en vooral een integrale aanpak, met duidelijke regels voor alle uitstoot.

Stikstof zelf is geen probleem

Stikstof (N2) is een kleurloos en reukloos gas en is het hoofdbestanddeel van de lucht dat we inademen. De discussie over stikstof gaat daarom niet over de stof zelf, maar over de uitstoot van de volgende twee soorten stikstofverbindingen:

  • Stikstofoxiden (NOx): afkomstig van uitlaatgassen in het verkeer en uitstoot van de industrie.
  • Ammoniak (NH3): vooral afkomstig uit verdamping uit mest en voor een deel door uitstoot in de industrie, bouw en verkeer.

Te veel stikstof is een probleem voor de natuur

Het stikstofprobleem gaat over het neerdalen van deze stikstofverbindingen vanuit de lucht in ongeveer 120 van de 161 Natura 2000-gebieden. Dit zijn gebieden die de Nederlandse overheid zelf heeft aangewezen als plekken waar specifieke soorten planten en dieren moeten worden beschermd. Te veel stikstof kan hier zorgen voor vermesting en verzuring, waardoor sommige planten, insecten en vogels uit die gebieden kunnen verdwijnen. En dat gaat in tegen Europese wetgeving. Vandaar dat de Nederlandse overheid verplicht is om in te grijpen.

Lees hier het volledige artikel >>>

Verras me met nog meer

inspiratie!

Voor op tafel
venkel seizoensgroente groente vers

Top 5 seizoensgroenten van juni

Lees verder
Voor de familie

Boeren en tuinders pakken uit in de zomer 2024

Lees verder
Voor de familie
Zorgboeren Open Dag 1 juni 2024

Kom langs op de Open Dag van Zorgboerderijen!

Lees verder